خانه اخبار استانی اصلاح و نوسازی ۲۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر‌های استان