خانه اخبار ویژه اطلاعیه درباره سوءقصد به یک پزشک در مشهد