خانه اخبار ویژه اعتراض روزنامه جمهوری‌اسلامی: چرا به حکومت طالبان امتیاز می‌دهید؟