خانه اخبار استانی اعزام 3 هزار بوشهری به مراسم سالگرد رحلت امام (ره)