خانه اخبار استانی اعلام حمایت نمایندگان استان از «جلیلی»