خانه اخبار استانی افزایش ۶۵ درصدی جابجایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی در بوشهر