خانه اخبار مهم اقامت در مدارس بوشهر، شبی چند؟ + جدول