خانه اخبار ویژه اقدام فوری باشگاه پرسپولیس در مورد کنعانی زادگان