خانه اخبار ویژه عکس/ اقدام متفاوت یک دختربچه که ای کاش برخی مدعیان از آن یاد بگیرند