خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: تبدیل وضعیت‌ کارگران تسریع شود