خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: تولید نان سنتی در استان شرایط خوبی ندارد