خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: مراسم سالروز شهادت رئیسعلی دلواری بین‌المللی برگزار شود