خانه اخبار استانی امام جمعه خورموج: مشکلات نهضت ملی مسکن در دشتی پابرجا است