خانه اخبار استانی امام جمعه خورموج: هر رای مردم تیری به اردوگاه دشمنان است