خانه اخبار استانی امام جمعه خورموج: گران شدن نان در آستانه انتخابات به صلاح نبود