خانه اخبار استانی امام جمعه دیر: دغدغه‌های نیروهای پارس شمالی رفع شود