خانه اخبار ویژه امام جمعه ساری: ضابطه حجاب باید در اتاق عمل و … رعایت شود