خانه اخبار ویژه امام جمعه شیراز: روز ۱۳ فروردین به تفریح نروید