خانه اخبار ویژه امام جمعه شیراز: سگ‌داری در آپارتمان حرام است