خانه اخبار استانی امام جمعه موقت بوشهر: حضور پرشور در انتخابات وظیفه همگانی است