خلیج فارس: امتیاز لیگ یکی باشگاه شاهین بندرعامری پس از گذشت یک فصل و ۱۴ هفته به صورت رسمی به این باشگاه بازگشت.

به گزارش خلیج فارس، در پی عدم پایبندی باشگاه خلیج فارس ماهشهر به تعهدات خود در قبال خرید امتیاز لیگ یکی باشگاه شاهین بندرعامری با گذشت حدود ۱/۵ سال، طی توافق مالکان هر دو باشگاه قرارداد مابین جهت انتقال قطعی امتیاز فسخ و امتیاز لیگ یکی شاهین بندرعامری بار دیگر به استان بوشهر بازگشت.

بعد از توافق صورت گرفته و درخواست مدیران باشگاه ماهشهری از اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان خوزستان مبنی بر خروج امتیاز و استرداد آن به باشگاه شاهین، طی مراحل و فرآیندی کمیسیون ماده پنج اداره ورزش و جوانان و همچنین هیئت فوتبال استان خوزستان با این درخواست موافقت کرده و بدین ترتیب امتیاز لیگ یکی شاهین عامری که به مدت یک فصل و ۱۴ هفته در اختیار ماهشهری‌ها بود، رسما و به صورت قطعی به استان بوشهر بازگشت.

هیئت فوتبال استان خوزستان با ارسال نامه‌ای که به امضای عبدالکاظم طالقانی رئیس این هیئت نیز رسیده است، خطاب به حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ موافقت کمیسیون ماده پنج و هیئت فوتبال مبنی بر انتقال و بازگشت امتیاز به باشگاه شاهین عامری را تایید و اعلام کرده است.