خانه اخبار ویژه امیرعبداللهیان: از ۷۲ ساعت قبل از عملیات، به همسایگان و کشور‌های منطقه اطلاع دادیم