خانه اخبار ویژه امیرعبداللهیان: ایران و پاکستان هیچ‌گاه مشکلات مرزی نداشته‌اند