خانه اخبار ویژه انتخابات 1403؛ رقابت «وزارت شعار» و «وزارت توزیع گوشت»!