خانه اخبار ویژه انتقال ۷۰۰ میلیاردتومانی در انتظار سردار آزمون