خانه اخبار ویژه انهدام گروهک تروریستی در مرز «جکیگور»