خانه اخبار ویژه انکار آقای وزیر؛ شبیه انکار آتش‌سوزی از سوی آتش‌نشان