خانه اخبار استانی اهداء ۶۰۰ بسته کیف و نوشت افزار به فرزندان زندانیان بوشهر