خانه اخبار استانی اهدای دستگاه 120 میلیونی توسط یک خیّر به بیمارستان دیلم + عکس