خانه اخبار ویژه 3 نقطه ایران در فهرست گرم‌ترین شهر‌های جهان