خانه اخبار ویژه اولین صحبت‌های شهاب زاهدی بعد از پیوستن به جی‌لیگ