خانه اخبار ویژه اژه‌ای: امروز ما نسبت به معیشت مردم مسئول هستیم