خانه اخبار ویژه اگر جای رونالدو بودند هنوز داشتند دعوا می‌کردند…