خانه اخبار ویژه اینفانتینو هم نمی‌توانست مانع قهرمانی استقلال شود، اگر…