خانه اخبار ویژه اینفوگرافیک/تعداد مرگ ومیر جاده‌ای به ۱۱ سال قبل برگشت