خانه اخبار ویژه اینفوگرافیک/ وضع معیشت مردم در دولت سیزدهم چقدر ضعیف شد؟