خانه اخبار ویژه اینفوگرافیک/ ویژگی‌های میل ۲۸ و سوخو ۳۵ که ایران می‌خواهد از روسیه بخرد