خانه اخبار ویژه این استان بالاترین میزان تولد را دارد