خانه اخبار استانی نماینده بوشهر در مجلس خبرگان: این انقلاب تا ظهور امام زمان استمرار خواهد یافت