خانه اخبار ویژه این سواری ارزان‌قیمت در آستانه ۷۰۰ میلیونی شدن!