خانه اخبار ویژه این ۶ نفر در دهه ۷۰ دل همه را برده بودند+تصاویر