خانه اخبار ویژه بارش‌های مناطق جنوبی رکورد نیم قرن اخیر را زد