خانه اخبار ویژه باشگاه ذوب‌آهن ماجرای جادو کردن پرسپولیس را «مضحک» خواند