خانه اخبار استانی بانوی گناوه‌ای بر اثر گیرکردن بین سقف مغازه و دستگاه بالابر جان باخت