خانه اخبار ویژه بانکی‌پور: جریمه کشف حجاب ۴ و نیم میلیون تومان است