خانه اخبار ویژه بانک مرکزی: رمز دوم از پرداخت‌های دوره‌ای حذف می‌شود