خانه اخبار ویژه بایرن مونیخ به تیم دسته سومی باخت و حذف شد