خانه اخبار ویژه با ان‌شالله گفتن و فال حافظ گرفتن کشور درست نمی‌شود!