خانه اخبار ویژه با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟