خانه اخبار مهم مردم جلیلی را دوست دارند/ ۱۱ میلیارد ریال به ستادش کمک شد/ تن دشمن به لرزه افتاده+ تصاویر